BAZA LOKALOWAKomenda Powiatowa PSP w Bełchatowie posiada w dyspozycji dwa obiekty budowlane:
a) obiekt strażnicy:
Obiekt strażnicy - Powiększ obraz!!! Obiekt strażnicy - Powiększ obraz!!!
Obiekt strażnicy - Powiększ obraz!!! Obiekt strażnicy - Powiększ obraz!!!
 -  rok oddania strażnicy do użytku - częściowo XII.1997 r. i IX 1998 r.
 -  powierzchnia działki - 17161 m2
 -  powierzchnia zabudowy - 1347 m2
 -  powierzchnia użytkowa - 2236 m2
 -  kubatura - 12879 m3
 -  ilość kondygnacji - 3
 -  powierzchnia garaży - 400 m2
 -  ilość stanowisk garażowych - 8
b) budynek magazynowo - gospodarczy:
Budynek magazynowo - gospodarczy - Powiększ obraz!!! Budynek magazynowo - gospodarczy - Powiększ obraz!!!
 -  powierzchnia użytkowa - 15 m2
 -  ilość kondygnacji - 1

Komenda na terenie JRG posiada również:
 -  plac ćwiczeń
 -  wspinalnia - 12 m
 -  boisko sportowe - 100 m2
 -  sala do ćwiczeń sportowych - 20 m2