MATERIAŁY DLA OSP
Karty wyszkolenia i wyposażenia OSP
  pobierz plik - Karta wyposażenia jednostki OSP
  pobierz plik - Karta wyszkolenia członków OSP

Wniosek o dotację KSRG.
  pobierz plik - dotacja KSRG bieżąca
  pobierz plik - dotacja KSRG inwestycyjna

Sprawozdanie z dotacji MSW.
  pobierz plik

Sprawozdanie z dotacji KSRG.
  pobierz plik

Instrukcja korzystania z Platformy Edukacyjnej "Wioska Internetowa".
  pobierz plik

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.
  pobierz plik