LINKIUrzędy Centralne:
 -  KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 -  MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 -  MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 -  CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Szkoły PSP:
 -  SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ
 -  CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Częstochowie
 -  SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Bydgoszczy
 -  SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Krakowie
 -  SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Poznaniu

Inne:
 -  CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA
 -  RATOWNICZY BANK WIEDZY
 -  OGÓLNOPOLSKI SERWIS RATOWNICTWA I POMOCY "Ariadna"
 -  KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA SPOŁECZNEJ SIECI RATOWNICZEJ
 -  FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 -  STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
 -  FUNDACJA EDUKACJA I TECHNIKA RATOWNICTWA "Edura"
 -  STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA
 -  KRAJOWA SEKCJA POŻARNICTWA NSZZ "Solidarność"
 -  ZWIĄZEK ZAWODOWY STRAŻAKÓW "Florian"

Numer alarmowy :
 -  EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
 -  EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112 W POLSCE
 -  EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112 - WERSJA DLA DZIECI (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU JĘZYKA POLSKIEGO)

Prasa:
 -  CZASOPISMO "STRAŻAK"
 -  CZASOPISMO "Przegląd Pożarniczy"
 -  KWARTALNIK "Ochrona Przeciwpożarowa"
 -  CZASOPISMO "Pożarnik"
 -  CZASOPISMO "Kurier Strażacki"

Sprzęt:
 -  "Starkam" - SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY
 -  "COMPACT P.H.U." - GAŚNICE I URZĄDZENIA GAŚNICZE
 -  "FIRE-MAX" - RATOWNICZY SPRZĘT SPECJALISTYCZNY
 -  "RADMOR S.A." - SPRZĘT RADIOKOMUNIKACJI RUCHOMEJ
 -  "ELNEX" - PODZESPOŁY TELEKOMUNIKACYJNE
 -  "A&M" - OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
 -  "BELFOR" - RESTYTUCJA MIENIA PO POŻARACH
 -  "MEDLINE" - SPRZĘT RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 -  "PROF-BEH" - SPRZĘT BHP, RATOWNICZY I PRZECIWPOŻAROWY
 -  "WAWRZASZEK Spółka z o.o." - INŻYNIERIA SAMOCHODÓW SPECJALNYCH