OGŁOSZENIAOgólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej "Młodzież Zapobiega Pożarom i Chroni Środowisko"
Do pobrania Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej "Młodzież Zapobiega Pożarom i Chroni Środowisko" - Szczebel Powiatowy 2016 r.
Wszelkie pytania dotyczące eliminacji szczebla powiatowego proszę kierować do Sekcji ds. kontrolno - rozpoznawczych pod nr tel. (44) 633-82-17
  Karta zgłoszenia
  Regulamin

Eliminacje Miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej "Młodzież Zapobiega Pożarom i Chroni Środowisko"
Do pobrania Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej "Młodzież Zapobiega Pożarom i Chroni Środowisko" - Szczebel Miejski 2016 r.
Wszelkie pytania dotyczące eliminacji szczebla powiatowego proszę kierować do Sekcji ds. kontrolno - rozpoznawczych pod nr tel. (44) 633-82-17
  pobierz plik

MATERIAŁ SZKOLENIOWY
Do pobrania materiał szkoleniowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
  pobierz plik       pobierz plik