OSP - SZKOLENIASzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP
Szkolenie kierowców konserwatorów OSP
Szkolenie dowódców OSP
Szkolenie naczelników OSP

Materiały informacyjne do szkoleń
Do pobrania materiały informacyjne potrzebne do odbycia szkoleń dla strażaków ratowników OSP.
  Kwalifikacje i uprawnienia oraz warunki przyjęcia na szkolenie.
  Informacja w sprawie rozporzadzenia dotyczącego badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych
  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przerpowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pozarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
  URUCHOMIENIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ
  INFORMACJA DLA ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW
  INSTRUKCJA LOGOWANIA

Brak planu szkoleń na rok 2017