PREWENCJAOdbiory obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną
Do pobrania wytyczne do odbioru obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną.
  pobierz wytyczne

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Do pobrania zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
  pobierz zawiadomienie

Zaświadczenie o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu
Do pobrania wytyczne do składania wniosku o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia.
  pobierz wytyczne

Wniosek dot. wydania zaświadczenia o zdarzeniu
Do pobrania wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o zdarzeniu.
  pobierz wniosek