SEKCJA RATOWNICTWA WODNO – NURKOWEGO       W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie znajduje się sekcja nurków wchodząca w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego "PIOTRKÓW" oraz Centralnego Odwodu Operacyjnego. "Południową Grupę Nurkową" oprócz nurków z Komendy Powiatowej PSP z Bełchatowa, tworzą nurkowie z Komendy Miejskiej PSP z Piotrkowa Tryb., Komendy Powiatowej PSP z Radomska i Komendy Powiatowej PSP z Tomaszowa Mazowieckiego. Sekcja powstała w 2000 roku.
       W skład sekcji wchodzi sześciu funkcjonariuszy z uprawnieniami kierownika prac podwodnych, nurka i mł. nurka MSW, zawodowymi uprawnieniami nurka klasy III, płetwonurka P2 (KDP CMAS), płetwonurka podlodowego (PPL), płetwonurka w skafandrach suchych (PSS), płetwonurka nitroksowego (PN1), płetwonurka wrakowo – morskiego (PWM), zawodowymi uprawnieniami stermotorzysty oraz ratowników WOPR.
       Do podstawowych zadań sekcji należy:

 • ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi z powierzchni wody, lodu i kry lodowej, obiektów ograniczonych (zalanych wodą), obiektów hydrotechnicznych oraz z jednostek pływających i innych pojazdów,
 • ewakuacja zwierząt,
 • ewakuacja środków transportu i obiektów stwarzających zagrożenie ekologiczne dla środowiska wodnego oraz zagrożenia w transporcie wodnym,
 • obwałowanie i uszczelnianie wałów powodziowych,
 • uszczelnianie instalacji, urządzeń i obiektów hydrotechnicznych w celu ograniczenia skutków nagłych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska,
 • stawianie zapór na obiektach wodnych,
 • likwidacja lub ograniczenie zagrożenia od substancji niebezpiecznych pod wodą (lub lodem),
 • rozpoznanie zagrożenia, w tym identyfikacja substancji niebezpiecznych,
 • uszczelnianie miejsc wycieku substancji niebezpiecznych oraz stosowanie innych technik ograniczających ich wypływ,
 • prognozowanie rozwoju zagrożenia dla życia i zdrowia oraz środowiska wodnego,
 • ewakuacja środków transportu i obiektów stwarzających zagrożenie ekologiczne dla środowiska wodnego oraz zagrożenia w transporcie wodnym,
 • dostarczanie osobom poszkodowanym środków pomocnych w przetrwaniu podczas zatopień i powodzi,
 • udzielenie pomocy technicznej przy awariach wodnych środków transportu,
 • pomoc przy pobieraniu próbek wody i gruntu (dna),
 • pomoc w usuwaniu awarii podwodnej części obiektów hydrotechnicznych i instalacji,
 • wspomaganie Policji w wykonywaniu czynności procesowych, w szczególności poszukiwanie i wydobywanie zwłok i przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
  • Zajmujemy się również profilaktyką w zakresie zapobiegania wypadkom na wodach otwartych, współpracując z administracją samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi. Nasi ratownicy uczestniczą w akcjach ratowniczo - poszukiwawczych na terenie woj. łódzkiego oraz w razie potrzeby na terenie całego kraju.

    Na wyposażeniu sekcji płetwonurków KP PSP w Bełchatowie są:

   • 1. samochód terenowy - SRw Mercedes 911B z 1983 roku,
   • 2. łódź wiosłowa typ 410 z przyczepką podłodziową PC 500 ,
   • 3. łódź wiosłowa z silnikiem zaburtowym Johnson 15 KM i przyczepą podłodziową,
   • 4. centrala z zestawem słuchawkowym do łączności podwodnej przewodowej MK2 DCI,
   • 5. 2 kabloliny 50 m,
   • 6. 2 maski pełnotwarzowe Divator Aga,
   • 7. 6 skafandrów suchych,
   • 8. 6 skafandrów mokrych,
   • 9. 6 zestawów typu twinset,
   • 10. 13 kpl. automatów nurkowych typu Apeks i Aqualung,
   • 11. 3 butle nurkowe 12 litrowe,
   • 12. 2 butle nurkowe 15 litrowe,
   • 13. 4 kamizelki ratunkowo – wypornościowe,
   • 14. 1 latarka nurkowa Gralmarine GL7,
   • 15. 2 latarki nurkowe Vega 2,
   • 16. 6 latarek nurkowych backup Tecline US-15,
   • 17. 5 konsol nurkowych,
   • 18. 5 komputerów nurkowych
   • 19. kompletny sprzęt ABC dla 6 nurków,
   • 20. torba PSP R1 z noszami i szynami Kramera.
    Do najważniejszego sprzętu, w który powinna być wyposażona sekcja należy wymienić:

   • 1. Łódź ratownicza PIONIER MULTI z silnikiem min. 60 KM i przyczepą podłodziową lub łódź typu RIB SPORTIS S-5400 z silnikiem min. 60 KM i przyczepą podłodziową.
   • 2. Defibrylator - 1 kpl.