STATYSTYKIStatystyka ilości zdarzeń występujących na terenie powiatu bełchatowskiego na dzień 31.12.2016 r.


Ilość zdarzeń od początku roku
POŻARY
298
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
1037
ALARMY FAŁSZYWE
57
OGÓŁEM:
1392

Analiza działalności KP PSP w Bełchatowie w 2015 r.
  Analiza 2015

Statystyki wyjazdów do zdarzeń JRG,OSP i ZSR 2004-2015
  Wyjady 2004-2015