STRUKTURA ORGANIZACYJNASchemat struktury organizacyjnej

WYKAZ STANOWISK

Komendant Powiatowy PSP
st. bryg. mgr inż. Wojciech Jeleń

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. mgr Krzysztof Kowalczyk


JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA

Dowódca JRG
bryg. mgr inż. Marcin Pryczek

Zastępca Dowódcy JRG
mł. bryg. inż. Sylwester Baranowicz


WYDZIAŁ DS. OPERACYJNO - SZKOLENIOWYCH W TYM SPRAWY OBRONNE

Naczelnik Wydziału
st. kpt. mgr inż. Adam Pstrokoński

Z-ca Naczelnika
mł. kpt. mgr Kamil Rudziejewski


POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA

    Dyżurny Operacyjny
kpt. inż. Przemysław Kowalski
    Dyżurny Operacyjny
mł. kpt. mgr inż. Kamil Renosik
    Dyżurny Stanowiska Kierowania
mł. ogn. inż. Robert Susmęd
    Dyżurny Stanowiska Kierowania
mł. ogn. Michał Wlazłowski
    Dyżurny Stanowiska Kierowania
st. sekc. Krzysztof Woźniak


SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNYCH

Kierownik Sekcji
st. asp. Andrzej Starnawski

St. Technik
mł. asp. mgr Jarosław Telążka

Technik
ogn. Krzysztof Malinowski


SEKCJA DS. ORGANIZACYJNO - KADROWYCH W TYM SPRAWY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Kierownik Sekcji
st. kpt. mgr Jacek Blaźniak

St. Specjalista ds. organizacji i archiwizacji
mgr Kinga Stasiak - Zochniak


SEKCJA DS. FINANSÓW

Główny Księgowy
mł. kpt. mgr inż. Marzena Rośniak

Specjalista ds. finansów
mgr Monika Biegańska


SEKCJA DS. KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH W TYM SPRAWY BHP

Kierownik Sekcji
mł. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski

St. Specjalista
kpt. inż. Cezary Krysiak